Виховна робота

Організація виховної та позакласної роботи в школі

  

Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У школі відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності.

Основною метою у вихованні учнів у 2016-2017 навчальному році буде формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти ворогам Батьківщини та асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

У роботі з учнями педагогічні працівники школи спираються на Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Національну стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указом Президента України від 25 червня 2017 року №344/2017), Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році та здійснювати виховну діяльність у відповідності до наступних ключових напрямів:

·        Виховання патріотизму

·        Громадянське виховання

·        Превентивне виховання

·        ціннісне ставлення до себе;

·        ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

·        ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

·        ціннісне ставлення до праці;

·        ціннісне ставлення до природи;

·        ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

 

  Методичне об'єднання класних керівників – структурний підрозділ внутрішньошкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників. 

 1. Основні завдання шкільного методичного об'єднання класних керівників:

 • підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;
 • забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;
 • озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;
 • вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;
 • координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;
 • сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

2. Функції шкільного методичного об'єднання класних керівників:

 • організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів; 
 •  координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі;
 • планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;
 • організує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;
 • обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалами узагальнення передового досвіду роботи класних керівників, матеріалами атестації класних керівників;
 • оцінює роботу членів об'єднання, клопочеться перед адміністрацією школи про заохочення класних керівників.

3. Документація шкільного методичного об'єднання класних керівників:

 • список членів методичного об'єднання;
 • річний план роботи методичного об'єднання;
 • протоколи засідань методичного об'єднання;
 • аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, тематичного адміністративного контролю (копії довідок, наказів).

 

Важлива роль у вихованні учнів, розширенні й поглибленні їхніх знань, розвиткові творчих здібностей належить спеціально організованій виховній роботі.

"Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності — це перша
заповідь виховання. 
У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, душу яких гнітить думка, що вони ні на що не здібні.
Успіх у навчанні — єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для переборення труднощів, бажання вчитися."
В.О. Сухомлинськийĉ
Людмила Анатоліївна Горденко,
6 лист. 2016 р., 09:35
ĉ
Людмила Анатоліївна Горденко,
1 квіт. 2014 р., 08:31
ĉ
Людмила Анатоліївна Горденко,
1 квіт. 2014 р., 08:31
ĉ
Людмила Анатоліївна Горденко,
1 квіт. 2014 р., 08:30
ĉ
Людмила Анатоліївна Горденко,
6 лист. 2016 р., 09:37
ĉ
Людмила Анатоліївна Горденко,
1 квіт. 2014 р., 08:30
ĉ
Людмила Анатоліївна Горденко,
1 квіт. 2014 р., 08:33
ĉ
Людмила Анатоліївна Горденко,
21 лист. 2016 р., 09:34
ĉ
Людмила Анатоліївна Горденко,
1 квіт. 2014 р., 08:33
Comments